Här loggar du in och styr ditt chalmers.it konto. Har du inte ett konto så påbörjar du skapningen genom att logga in med ditt cid och cid-lösenord, det som du använder när du loggar in på exempelvis Studentportalen.